Dobór odpowiedniego oświetlenia

Idealnym rozwiązaniem w zastosowaniu oświetlenia w domu jest system trójpunktowy, który polega na zastosowaniu trzech rodzajów oświetlenia w jednym pomieszczeniu. Powinno być to oświetlenie ogólne, miejscowe i dekoracyjne. Sami dobieramy wówczas światło do swojej potrzeby w zależności od tego, jaką czynność w danej chwili wykonujemy. Zapewne w każdym z pomieszczeń inne światło będzie tym dominującym, lecz każde stanowi potrzebny punkt, którym my kierujemy. Może się okazać, że w danym pomieszczeniu wykorzystywane będę wszystkie zastosowania jednocześnie. Właściwy dobór oświetlenia w dużej mierze zależy od tego, co jest naszym celem i jaki chcemy uzyskać efekt.