Dobór odpowiedniego oświetlenia

W każdym domu, pomieszczeniu lampy, które odpowiedzialne są za oświetlenie powinny dawać odpowiednią ilość światła dostosowaną do wielkości danej powierzchni. Potrzeba światła zależy również od tego, jakiego typu jest to pomieszczenie i jakie czynności są w nim wykonywane. Przykładowo pomieszczenie, w którym czytamy, piszemy wymaga większej ilości światła o wzmożonym natężeniu, zwykle używany jest poziom 300lx (luksów). Jeszcze silniejszego światła wymagają czynności bardziej precyzyjne, jak szycie, krojenie, czynności związane z drobnymi elementami wówczas poziom światła powinien wynosić 750lx.